close

Nasze rozwiązanie

Zarządzanie gotówką w jednym systemie.


Asseco Advanced Cash Management (Asseco ACM) to rozwiązanie gwarantujące kompleksowe wsparcie procesów zarządzania obrotem gotówkowym w instytucjach finansowych. System usprawnia realizację operacji finansowych we wszystkich punktach gotówkowych - jednostkach banku, skarbcach gotówkowych, bankomatach, recyklerach, wpłatomatach i wrzutniach.

Asseco ACM jest przystosowany zarówno do współpracy z systemami banku, jak i systemami firm zewnętrznych.

System został wyposażony w unikalną funkcję optymalizacji transportu gotówki. Dzięki temu zachowana zostaje płynność środków pieniężnych przy minimalnej ilości transportów.

g210

Kluczowe cechy oraz zadania Asseco ACM

  • Kompleksowy. Zapewnia wsparcie całego procesu zarządzania gotówką.
  • Zintegrowany. Koncentruje procesy rozproszone dotychczas w wielu systemach.
  • Efektywny. Trafne prognozowanie, optymalne planowanie oraz łatwa komunikacja podnoszą efektywność pracy zespołu.
  • Elastyczny. Dostosowanie systemu do modelu biznesowego instytucji finansowej upraszcza wdrożenie.
  • Skalowalny. Zapewnia wysoką wydajność systemu bez względu na rozmiar sieci punktów gotówkowych.
 

System obsługuje ponad 5000 ATM.

Wzrost wydajności pracowników o 20%.

Zwrot inwestycji – już po 6 miesiącach.

Proste modułowe zarządzanie.

Pełna kontrola i automatyzacja obrotu gotówki.

g366
Optymalizacja transportu gotówki

Unikalna funkcja optymalizacji transportu gotówki umożliwia szybkie wskazanie optymalnego kosztowo planu działania, który uwzględnia terminy i wartości transportu gotówki oraz przyjęte odgórnie ograniczenia.

cecha2
Rozbudowany zestaw interfejsów

Asseco ACM jest przystosowany zarówno do współpracy z systemami banku, systemami firm zewnętrznych oraz systemami obsługującymi urządzenia gotówkowe.

cecha3
Polityka bezpieczeństwa

Asseco ACM jest systemem bankowym, którego część funkcjonalności jest udostępniana na zewnątrz. Dlatego aplikacja posiada szereg rozbudowanych funkcji bezpieczeństwa.

cecha4
Technologia i architektura rozwiązania ACM

System został zrealizowany w architekturze trójwarstwowej. Aplikacja uruchamiana jest w przeglądarce internetowej, co oznacza, że nie wymaga instalacji na stacjach roboczych.

Proces zarzadzania gotówką wspierany przez Asseco ACM

Import

Asseco ACM rozpoczyna pracę pobierając dane z systemów zewnętrznych za pośrednictwem modułu „Import”. Pakiet wykorzystywanych przez aplikację informacji zawiera historyczne i bieżące obroty, stany gotówki oraz dane dotyczące stanu technicznego urządzeń. Kolejnym etapem jest weryfikacja i przetworzenie danych w celu uzupełnienia brakujących wartości i poprawienia błędów w danych źródłowych.

Prognozowanie

Moduł „Prognozowanie” w oparciu o modele statystyczne i dane historyczne generuje prognozy przyszłych obrotów, a następnie wylicza przewidywane stany gotówki dla zdefiniowanych punktów gotówkowych.

Planowanie

Na podstawie prognozowanych stanów gotówki, w module „Planowanie”, tworzony jest harmonogram przyszłych transportów, tzw. plan interwencji. Znajdują się w nim propozycje optymalnych dat transportu oraz wartości zasileń i odprowadzeń. Wygenerowany plan udostępniany jest użytkownikowi do weryfikacji, korekty, akceptacji bądź odrzucenia.

Obsługa zleceń

Na podstawie zaakceptowanych interwencji tworzone są zlecenia do modułu „Obsługa Zleceń”, który wykorzystywany jest do przygotowania i realizacji transportów oraz komunikacji z firmami transportującymi. Przebieg realizacji każdej dyspozycji jest szczegółowo rejestrowany od momentu zainicjowania, poprzez wszystkie fazy akceptacji, aż do potwierdzenia i zamknięcia. Takie podejście umożliwia, w razie potrzeby, przeprowadzenie wymaganych audytów procesu.

Monitoring

Moduł „Monitoring” pozwala na prowadzenie ciągłego nadzoru obrotów i stanów gotówki w punktach gotówkowych oraz stanu technicznego urządzeń.

Eksport

W końcowym etapie, w module „Eksport”, aplikacja generuje raporty do systemów zewnętrznych zawierające informacje dotyczące zamówionych i zrealizowanych zleceń, noty księgowe, dane do hurtowni danych.

Proces zarzadzania gotówką wspierany przez Asseco ACM

proces1
Import
proces3
Prognozowanie
proces4
Planowanie
proces5
Obsługa zleceń
proces2
Monitoring
proces6
Eksport

Asseco ACM rozpoczyna pracę pobierając dane z systemów zewnętrznych za pośrednictwem modułu „Import”. Pakiet wykorzystywanych przez aplikację informacji zawiera historyczne i bieżące obroty, stany gotówki oraz dane dotyczące stanu technicznego urządzeń. Kolejnym etapem jest weryfikacja i przetworzenie danych w celu uzupełnienia brakujących wartości i poprawienia błędów w danych źródłowych.

Następny krok

Moduł „Prognozowanie” w oparciu o modele statystyczne i dane historyczne generuje prognozy przyszłych obrotów, a następnie wylicza przewidywane stany gotówki dla zdefiniowanych punktów gotówkowych.

Następny krok

Na podstawie prognozowanych stanów gotówki, w module „Planowanie”, tworzony jest harmonogram przyszłych transportów, tzw. plan interwencji. Znajdują się w nim propozycje optymalnych dat transportu oraz wartości zasileń i odprowadzeń. Wygenerowany plan udostępniany jest użytkownikowi do weryfikacji, korekty, akceptacji bądź odrzucenia.

Następny krok

Na podstawie zaakceptowanych interwencji tworzone są zlecenia do modułu „Obsługa Zleceń”, który wykorzystywany jest do przygotowania i realizacji transportów oraz komunikacji z firmami transportującymi. Przebieg realizacji każdej dyspozycji jest szczegółowo rejestrowany od momentu zainicjowania, poprzez wszystkie fazy akceptacji, aż do potwierdzenia i zamknięcia. Takie podejście umożliwia, w razie potrzeby, przeprowadzenie wymaganych audytów procesu.

Następny krok

Moduł „Monitoring” pozwala na prowadzenie ciągłego nadzoru obrotów i stanów gotówki w punktach gotówkowych oraz stanu technicznego urządzeń.

Następny krok

W końcowym etapie, w module „Eksport”, aplikacja generuje raporty do systemów zewnętrznych zawierające informacje dotyczące zamówionych i zrealizowanych zleceń, noty księgowe, dane do hurtowni danych.